Name Father/Spouse Name Designation Ouccupation With Address Residential Address Office Phone Residential Phone
Dr. Shantibhai Patel Mr. Gikalbhai Patel Member Hon. Service, Charutar Vidya Mandal, V.V. Nagar Gokul, 12, Shri Ram Society, V.V. Nagar. Gokul, 12, Shri Ram Society, V.V. Nagar. Gokul, 12, Shri Ram Society, V.V. Nagar.
Shri Bhupendrabhai Patel Mr. Parsottamdas Patel Member Hon. Service, Charutar Vidya Mandal, V.V. Nagar. 5-B, Sauramya Bungalow, V.V. Nagar. 239739 232233
Mre. Vasantiben Patel Late Chandubhai Patel Member Housewife 108, Viral Palaza, V.V. Nagar 108, Viral Palaza, V.V. Nagar 108, Viral Palaza, V.V. Nagar
Dr. Rajendrasinh Jadeja Late Pravinsinh Jadeja Member Director, HMPIETR, V.V. Nagar. 1, CVM Bungalow V.V. Nagar. 1, CVM Bungalow V.V. Nagar. 1, CVM Bungalow V.V. Nagar.
Dr. Sulbha Natrajan Mr. Natrajan Member Principal, Waymade College, V.V. Nagar.
Mr. Chetankumar Shah Mr. V. Shah Member C.A. Rushabh Infosoft Ltd., Anand. 12 A, Abhishek Tenament, 80 ft. Road, Anand. 12 A, Abhishek Tenament, 80 ft. Road, Anand. 12 A, Abhishek Tenament, 80 ft. Road, Anand.